woensdag 28 maart 2012

De arrogantie van de machtPresident Pál Schmitt heeft 95% van zijn proefschrift uit 1992 overgeschreven van werk van anderen, maar is desondanks niet schuldig aan plagiaat want dat is de universiteit die hem niet waarschuwde dat zoiets niet kan. Zo luidt het Orwelliaanse oordeel van de onderzoekscommissie in deze affaire. Orbán heeft gesproken, de president blijft aan. 


Het oordeel zelf is in Hongarije door zeer velen met ongeloof ontvangen en gaat inmiddels de wereld rond als het toppunt van absurditeit. Een fraudeur die geen straf krijgt omdat de instantie die hij belazerde onvoldoende controle uitvoerde? Een inbreker die vrijuit gaat omdat de huiseigenaar vergat te zeggen dat inbreken niet is zoals het hoort? Een bankrover die wordt vrijgesproken omdat de bank bij de ingang geen bord had opgehangen dat geld stelen niet mag? Het kan altijd nog gekker.

De universitaire onderzoekscommissie kon nauwelijks onafhankelijk genoemd worden. De voorzitter is een lid van het Hongaars Olympisch Comité (waar Schmitt tot 2010 de voorzitter van was). Maar zelfs deze commissie kon niet om de harde werkelijkheid heen. Zo’n 200 van de 217 pagina’s van het proefschrift zijn overgenomen (copy paste) van anderen en het werkje bevatte geen aanhalingstekens, voetnoten of een normale bibliografie zoals bij proefschriften gebruikelijk is. Bovendien kreeg (in dit geval letterlijk) Schmitt zijn dokterstitel in de recordtijd van één maand (van het moment van aanmelden dat hij wilde promoveren tot het verlenen ervan) en waren zijn ‘begeleiders’ ondergeschikten van hem in het Olympisch Comité.

Je zou zeggen, na zo’n rapport hou je als president – zie de affaire van de Duitse minister van defensie Gutenberg een jaar geleden – de eer aan jezelf. Maar ja, daarvoor moet je eergevoel hebben. De schaamteloze procedure zegt veel over de arrogantie van de Fidesz macht.

- volgens diverse bronnen heeft de rector van de universiteit eerst persoonlijk met premier Viktor Orbán (de man die de aanstelling van Schmitt als president doordrukte) overlegd over de uitslag van het onderzoek. Daarna kwam het oordeel dat de universiteit de echte schuldige is en dat de schuldige niets te verwijten valt.

- de onderzoekscommissie publiceerde het rapport een dag eerder dan bedoeld was en zegde ook de persconferentie voor de 28e af. Deze ‘academici’ hebben blijkbaar niet de moed om in de openbaarheid hun oordeel te verdedigen. Triest, maar ook tekenend voor de sfeer die je in steeds bredere kring tegenkomt: sssst, niets zeggen en zeker niet hardop, want wie weet wat daarvan de consequenties zijn voor je carrière?

- Fidesz parlementariërs kregen per sms een verbod om over de kwestie iets te zeggen en de partij van Orbán – de man die beloofde alles anders te doen en een eind te maken aan vriendjespolitiek – verklaarde de zaak onmiddellijk voor gesloten. They wish. Ook de eigen aanhang is niet blij en het zou mij niet verbazen als deze kwestie een symbool wordt voor het morele failliet van Orbán. Want elke keer als hun president P. (Plagiaat) Schmitt ergens opduikt, in binnen- of buitenland, hoor je de aanwezigen haast denken: copy paste, copy paste, copy paste.

En staatssecretaris voor informatie Zoltán Balogh zich maar afvragen waarom sommige journalisten toch zo kritisch zijn en de Fidesz regering wantrouwen?


Verder deze week:

- Er schijnt een voorstel te liggen van de parlementsvoorzitter (Fidesz) voor een parlementaire bewakingsdienst gewapend met pepperspray, knuppel, handboeien en elektroshocker, die vanaf Januari 2013 ook de bevoegdheid zou krijgen om parlementariërs uit de zaal te verwijderen die door de voorzitter van de zitting worden uitgesloten maar weigeren hun mond te houden en weg te gaan. Moeten ze vooral doen, prachtig beeld dat de wereld rondgaat.

- Het parlement heeft wetgeving aangenomen die bedrijven dwingt de lonen onder de 300.000 forint (1000 euro, ruim boven modaal) te verhogen om zo de negatieve gevolgen op die lonen van nieuwe belastingen te compenseren. Bedrijven die dat niet doen en/of mensen ontslaan komen niet langer in aanmerking voor overheidssubsidies.

donderdag 22 maart 2012

Wellicht toch geen IMF/EU lening?Er komt zeker tot de zomer geen overeenkomst over een IMF/EU lening van 15 tot 20 miljard euro aan Hongarije, en misschien wel helemaal niet. Brussel stelt aan zo’n lening zowel economische als politieke voorwaarden en de afgelopen vier maanden is wel gebleken dat de regering Orbán daar wel gedeeltelijk maar niet volledig aan wenst te voldoen.


De eerste vraag is natuurlijk of het uitblijven van zo’n lening heel erg is. Daar verschillen Laszló Csaba, een gerespecteerd Hongaars econoom, en Zoltán Török, analist van de Raiffeisenbank in Hongarije, van mening over. Maar zeker is dat er drie problemen aan kleven.
1. Geen overeenkomst kost de overheid heel direct geld. Hongarije leent nu op de financiële markt tegen een rente van rond de 8,5%. Als er een IMF/EU kredietgarantie zou zijn, zou die marktrente zeker 1% a 1,5% lager zijn, aldus Török. Hongarije zou bovendien een deel van haar geld van de IMF/EU kunnen betrekken, die maar 4% rente berekenen. Het land heeft dit jaar zo’n 15,5 miljard euro aan financiering nodig en dus scheelt elke procent minder rente 155 miljoen euro per jaar (45 miljard forint).
2. De grote buitenlandse ondernemingen, nog altijd de kurk waar de op export georiënteerde Hongaarse economie op drijft, zijn door het onzekere investeringsklimaat dat de afgelopen twee jaar is ontstaan terughoudend geworden met hun investeringsplannen. Grote nieuwe investeringen zijn er niet meer en uitbreidingsplannen worden veelal op de lange baan geschoven of verplaatst naar andere landen in de regio. Grote bedrijfssluitingen zijn er nog niet maar wat niet is, kan makkelijk komen. Het uitblijven van een overeenkomst verhindert het herstel van het vertrouwen van investeerders in Hongarije, meent Török. En dat kost dus wel degelijk banen, lonen, belastinginkomsten enz., al zijn daar nu moeilijk cijfers op te plakken.
3. Geen overeenkomst afsluiten, brengt bovendien een groot risico met zich mee. Afgelopen november/december liep de Griekse eurocrisis zo hoog op, dat ook Hongarije acuut onder druk kwam, Orbán koers moest wijzigen en om een IMF krediet moest vragen. Zijn belofte van een snelle overeenkomst met de EU en het IMF kalmeerde de financiële markt en vervolgens kwam ook de euro in rustiger vaarwater door de maatregelen rond Griekenland en de euro. Zolang dat zo blijft, heeft Hongarije strikt genomen niet heel snel een IMF/EU lening nodig, zo redeneert econoom Csaba. Maar zodra er een nieuwe internationale crisis uitbreekt waardoor het vertrouwen op de financiële markten onder druk komt, wordt Hongarije als een van de eersten opnieuw hard getroffen en kan het zo weer op de rand van de financiële afgrond staan, stelt Török daar tegenover. En er is veel wat, wie weet wanneer en waar, mis kan gaan: een dreigend faillissement van Portugal of Spanje, een gewapend conflict met Iran, een nieuwe grote aanslag, een vulkaanuitbarsting op IJsland, enz. Onverzekerd rondrijden is gewoon onverstandig en riskant.

De tweede vraag is of Brussel zijn voorwaarden zou moeten inperken, zoals zowel Török als Csaba bepleiten. Ze zijn het er wel over eens dat de economische en financiële voorwaarden die Brussel stelt niet onoverkomelijk zijn: bezuinigingen, serieuze hervormingen, een betrouwbare begroting, zelfs het heikele punt van de onafhankelijkheid van de Nationale Bank, het is allemaal oplosbaar. Hongarije moet gewoon per 23 juni met een geloofwaardig economisch plan voor de middellange termijn komen, vinden ze, en dan zou eigenlijk niets een IMF lening meer in de weg hoeven staan.
Persoonlijk betwijfel ik sterk of deze regering tot zo'n plan in staat is (niet met zo'n plan komen, zal overigens door de markten hard afgestraft  worden, aldus Török). Maar zelfs als zo’n geloofwaardig plan er wel komt, dan nog blijft het feit dat de EU ook een aantal politieke eisen stelt tav de kwaliteit van de Hongaarse democratie en dat daarover veel moeilijker of geen overeenstemming te bereiken is, zeker niet op korte termijn (want Orbán is niet van plan zijn politieke project, de vestiging van een conservatieve Fidesz hegemonie voor langere termijn, op te geven). Török en Csaba vinden dat de EU die politieke eisen daarom moet laten vallen als voorwaarde voor een lening. Niet dat ze niet belangrijk zijn, maar die dingen moeten volgens hen  in andere debatten worden opgelost, via de Raad van Europa, het Hof in Straatsburg, het Europees Parlement enz.
Volgens Csaba loopt Brussel het risico dat, als ze te harde eisen stelt, Hongarije de lening laat voor wat ze is en helemaal geen concessies doet: wie overvraagt, krijgt vaak niets. Maar het probleem van Brussel is ook dat ze zonder die financiële stok achter de deur weinig andere drukmiddelen heeft om de regering Orbán tot de orde te roepen waar die de democratische normen van Europa schendt (behalve het ultieme middel, het intrekken van het stemrecht, maar dat gaat wel weer heel ver). Bovendien zal ook Brussel dan moeten uitleggen waarom het een krediet en subsidies geeft aan een land dat zich niet houdt aan de democratische spelregels van de club waar het vrijwillig lid van geworden is.

Het is een ingewikkeld steekspel, en het is nog lang niet afgelopen.


Verder deze week:

- Er zijn diverse rapporten verschenen van de Raad van Europa en de Venetië commissie die zware kritiek uitoefenen op de juridische hervormingen van de regering Orbán, de godsdienstvrijheid en de mediasituatie in het land. Verdere rapporten over andere onderdelen zijn in de maak. Om nog maar eens te onderstrepen dat de kritiek op de kwaliteit van de democratie in dit land toe- en niet afneemt.

- De Democratische Koalitie, de afsplitsing van de socialisten onder leiding van oud premier Ferenc Gyurcsány, krijgt geen toestemming van de Fidesz meerderheid in het parlement om een eigen fractie te vormen. De DK, die tien parlementariërs heeft, voldoet nu aan de formele regels, maar Fidesz wijzigt simpelweg de regels zodanig dat de DK daar niet aan kan voldoen. De DK heeft zich nu tot de Raad van Europa gewend.

- De regering is zwaar in verlegenheid gebracht door de commotie die ontstond toen Fidesz tegen het voorstel stemde om de namen openbaar te maken van al diegenen die voor de communistische geheime dienst hebben gewerkt. Zelfs in de eigen partij ontstond een hoop debat. De uitkomst? Er komt nu, aldus premier Orbán, een commissie die met het communistische verleden gaat afrekenen en die daar de komende 15-20 jaar aan gaat werken. Vinger opsteken wie vindt dat dat klinkt als een afleidingsmanoeuvre.


dinsdag 13 maart 2012

She’s got the powerDe eerste politiek gevoelige rechtszaken zijn verplaatst naar andere rechtbanken en rechters worden vervroegd met pensioen gestuurd en vervangen hoewel het debat daarover met Brussel nog steeds gaande is. De nieuwe Fidesz-regent bij de Hongaarse rechtbanken laat er geen gras over groeien.


De onafhankelijkheid van de rechtbanken is een van de belangrijkste strijdpunten tussen Brussel en de regering Orbán. De president van het nieuwe Nationaal Gerechtelijk Bureau Tünde Handó (familievriend van premier Orbán en lid van de inner circle van Fidesz) heeft een in Europa ongekende macht, zo concludeert ook de Venetië Commissie in een rapport dat deze maand verschijnt. Ze kan rechters aanstellen, bevorderen (of niet) en ontslaan, ze beslist over alle financiën van alle rechtbanken en kan strafzaken naar believen verplaatsen en aan andere rechtbanken toewijzen. Tegen haar besluiten is geen beroep mogelijk en ze is voor minimaal negen jaar aangesteld. She’s got the power.
Mevrouw Handő, aangesteld op 1 januari, heeft nu de eerste negen rechtszaken verplaatst van het drukke gerechtshof in Boedapest naar minder drukke rechtbanken in de provincie, uiteraard geheel om redenen van efficiëntie. Daaronder zijn drie gevoelige corruptiezaken. De eerste is een proces tegen een voormalige (socialistische) viceburgemeester van Boedapest en 14 medewerkers op een aanklacht van het verduisteren van 60 miljoen euro aan overheidsgeld, strafeis 20 jaar cel. De zaak is verplaatst naar de rechtbank van het stadje Kecskemét, toevallig de stad waar de president van de plaatselijke rechtbank een van de weinige toprechters is die de afgelopen maanden niet heeft geprotesteerd tegen de aantasting van de onafhankelijkheid van de rechtbanken. De tweede is de zaak tegen Tamás Varga, een economische adviseur van Fidesz die tot een celstraf is veroordeeld voor verduistering van 120 miljoen euro aan overheidsgeld. Zijn beroep is in behandeling, maar is nu verplaatst naar Debrecen, de stad die als een bastion van Fidesz aanhangers geldt. Tenslotte is er nog een grote fraudezaak verplaatst waarbij (Hongaarse) investeerders in onroerend goed rond het Balaton meer betrokken zijn.
Mevrouw Handó heeft ook 129 nieuwe rechters uitgekozen die op 1 april worden aangesteld ter vervanging van een eerste groep oudere rechters die met pensioen worden gestuurd. Dat is merkwaardig aangezien over die pensionering een discussie met Brussel loopt. De Europese autoriteiten maken bezwaar tegen de gedwongen vervroegde pensionering dit jaar van in totaal 236 (merendeels hogere) rechters. In een tijd dat alle pensioenleeftijden omhoog gaan, is die van hen verlaagd van 70 naar 62. De regering Orbán zegt dat er daarmee gelijkheid wordt gecreëerd (in andere beroepen is 62 ook de pensioenleeftijd) maar de echte reden is een publiek geheim: de meeste oudere rechters worden gezien als “communisten” die de Fidesz macht niet welgezind zijn en kunnen zo in één klap vervangen worden door jonge rechters die hun supersnelle promotie te danken hebben aan de regerende partij. Fidesz woordvoerders hebben al herhaalde malen gezegd dat ze op dit punt absoluut niet van plan zijn concessies aan Brussel te doen en mevrouw Handó creëert nu voldongen feiten die nauwelijks zijn terug te draaien.

Verder deze week:

- De politie heeft een inval gedaan bij de eigenaar van een website waarop de Fidesz-regent voor media, Annamaria Szalai, belachelijk wordt gemaakt. De site werd anderhalf jaar geleden opgericht uit protest tegen de nieuwe mediawet. De president van de almachtige media autoriteit wordt op de site ondermeer in pornografische houdingen afgebeeld (ze was begin jaren negentig betrokken bij de uitgave van een paar softporno blaadjes). De betrokkeneigenaar wordt “misbruik van persoonlijke gegevens” ten laste gelegd.
- de regering heeft opnieuw een contract van 800 miljoen forint (2,7 miljoen euro) toegekend voor regerings-PR aan een bevriende PR firma. De regering Orbán heeft volgens oppositie politici inmiddels al voor 5 miljard forint (17 miljoen euro) aan PR contracten uitgegeven.
- Het waterbedrijf van Noord Hongarije, eigendom van het ministerie van binnenlandse zaken (!), heeft in het dorpje Halmaj ook een werkverschaffingsproject lopen waarbij werklozen voor een schamele 47.000 forint (150 euro) per maand een paar maanden een klus doen. In dit geval zijn de werkkrachten wel heel goedkoop want ze hebben al sinds begin februari geen cent gehad en omdat ze “werken” krijgen ze ook hun uitkering niet.
- Een meerderheid in Ecofin, de raad van ministers van financiën van de EU, vindt dat vanaf 2013 wel degelijk subsidiestromen richting Hongarije bevroren dienen te worden als de regering Orbán niet op zijn laatst in september serieuze en geloofwaardige begrotingsplannen voorlegt die uitzicht bieden op een sluitende begroting op lange termijn. Voorwaarde voor zo’n geloofwaardige begroting is echter een overeenkomst over een IMF/EU lening van 15-20 miljard euro. En vooralsnog is het volgens de meeste analisten de strategie van de regering Orbán om zo’n lening wel met de mond te belijden maar in praktijk te vermijden.

woensdag 7 maart 2012

Een nieuwe rondeDe EU wil verdere toezeggingen van de Hongaarse regering, de Venetië commissie kritiseert de aantasting van de onafhankelijke rechtspraak en onder financiële analisten begint de mening post te vatten dat er alleen maar een overeenkomst komt als de markten de regering Orbán daartoe dwingen.


Spoel de schaamte weg! Demo op de straat van de vrije pers.
De Europese Commissie heeft kritisch gereageerd op de antwoorden van de Hongaarse regering op de kritiekpunten die Brussel eerder uitte. Commissaris Reding noemde de antwoorden van Orbán, een document van 100 pagina’s, eerder “redelijk vaag.” Vandaag heet het dat “er vooruitgang is geboekt,” maar ook dat er “nog steeds zorgen en problemen” zijn en dat de Hongaarse regering binnen een maand met verdere uitleg en concrete verandering in wetgeving moet komen. Formele gesprekken over financiële steun kunnen niet beginnen voordat deze kwesties zijn opgelost, onderstreepte de Commissie nog maar eens.

Een andere tegenvaller voor Orbán is het oordeel van de Venetië Commissie (adviesorgaan van de Raad van Europa), dat de hervormingen in de rechtspraak in Hongarije recent heeft onderzocht. Volgens dagblad Népszabadság pakt dat oordeel negatief uit. Het nieuwe administratieve opperhoofd van de rechterlijke macht Tünde Handó (een huisvriendin van de Orbáns en een Fidesz getrouwe) heeft veel te veel macht en de commissie ziet ook geen enkele praktische reden voor de gedwongen vervroegde pensionering dit jaar van meer dan 250 oudere rechters.

Nu heeft het er de laatste weken de schijn van dat de regering Orbán geen enkele haast meer heeft. Drie maanden geleden zei de premier nog dat hij bereid was de nodige compromissen te sluiten om snel met de EU en het IMF tot overeenstemming te komen over een lening van 15-20 miljard euro. Dat haalde de financiële druk van de ketel  (de koers van de forint werd wat sterker, de rente die het land moet betalen daalde) en blijkbaar concludeerde Orbán daaruit dat het allemaal wel zo’n vaart niet zal lopen. “De regering wil helemaal geen overeenkomst als het dat maar enigszins kan vermijden,” aldus financieel analistenbureau Nomura. “Er komt geen akkoord tenzij de financiële markten de regering daartoe dwingen.” Vrij vertaald: als de forint weer danig verzwakt, de rentepercentages weer omhoog schieten en Hongarije opnieuw richting faillissement koerst.


Verder deze week:

- Ook de openbaar vervoersmaatschappij van Boedapest, de BKV, zit zwaar in de financiële problemen en volgens sommigen dreigt er zelfs een faillissement (wat het hele land mee kan slepen want het gaat om heel veel geld) als er niet binnen een paar weken wat gedaan wordt. Het is een oud probleem. Geen enkele regering heeft de afgelopen 20 jaar de BKV serieus op orde gebracht. En Fidesz was de laatste anderhalf jaar zozeer bezig met het verankeren van haar macht, dat ze dat probleem steeds weer voor zich uit heeft geschoven. Net als bij het faillissement van luchtvaartmaatschappij Malev een maand geleden. Dat zat er natuurlijk ook al heel lang aan te komen, en toch was er op het moment dat het bedrijf omviel geen noodplan klaar. Who’s next?

- De plagiaatzaak tegen President Pál Schmitt wordt steeds omvangrijker. De eerste beschuldiging van weekblad HVG was dat zijn proefschrift (een stuk over de schermsport uit ) voor een belangrijk deel was overgeschreven van een Bulgaarse prof. Het blad publiceerde uitgebreide uittreksels. Een paar weken later kwam HVG ook met aanwijzingen dat andere delen van het werkje waren gekopieerd van een Duitse prof. En nu zegt het blad sterke aanwijzingen te hebben dat nog eens een reeks pagina’s afkomstig zijn uit een folder van het Olympisch Comité uit 1990 en het Olympisch Charta. Geen van deze bronnen staat in het proefschrift vermeld. Van de 215 pagina’s van het werkje (225 als je grafieken en tabellen meerekent) lijken er nu 213 afkomstig van elders. Heeft hij er toch twee zelf geschreven. Wellicht.
Een commissie van de Semmelweis universiteit komt eind maart met een oordeel over de zaak, maar nu al lijkt het erop dat aftreden de enige optie is.

- Ook de pro-Orbán krachten gaan op 15 maart weer een grote demonstratie houden en die wordt vast groter dan de anti-demo. Dat maakt de inhoud van het regeringsbeleid er uiteraard niet democratischer of beter op.

-  De 80 jarige schrijver Akos Kertész heeft politiek asiel aangevraagd in Canada vanwege de tegen hem gerichte lastercampagne en dreiging met fysiek geweld. Kertész schreef een half jaar geleden een kritisch stuk over de regering ÍOrbán waarbij hij ook uithaalde tegen het Hongaarse volk dat het in zijn genen heeft om te kiezen voor autoritaire leiders. Je kunt erover twisten hoe gelukkig of ongelukkig die zinsnede was, feit is dat de gemeente Boedapest vervolgens een jaren geleden aan hem verleend ereburgerschap heeft ingetrokken en dat hij naar eigen zeggen verbaal en fysiek regelmatig wordt bedreigd. Politiek asiel gaat wellicht wat ver - het lijkt erop dat Kertész met die aanvraag een teken van protest heeft willen afgeven - maar dat een man na 80 jaar zijn land verlaat omdat hij zich er niet veilig voelt, is geen best teken.

zondag 4 maart 2012

Laveren loontDe afgelopen maand lijkt de neergang van Fidesz in de opiniepeilingen tot stilstand te zijn gekomen, een bevestiging dat de vaste aanhang van Viktor Orbán inderdaad tussen de 20 tot 25% van de kiezers ligt en dat er echt heel wat moet gebeuren aleer de partij die electorale basis verliest. De regeringspartij is recent zelfs weer een enkel procentje omhoog gegaan, mogelijk een effect van de manier waarop Orbán de strijd met Brussel weet uit te buiten: hij als de heldhaftige verdediger van de Hongaarse onafhankelijkheid tegenover het Brusselse kolonialisme en de links-liberale laster.


Opvallend is natuurlijk ook dat zowel de socialisten als het extreemrechtse Jobbik  wat er ook gebeurt rond de 12% steun blijven hangen. En de Groene LMP, die nog eens heeft bevestigd dat ze absoluut niet wenst mee te werken aan een Ronde Tafel van Democratische oppositiepartijen, kan met haar 8 a 9% evenmin een deuk in een pakje boter slaan. Kortom: als Orbán op deze wijze voort weet te laveren en manoeuvreren heeft de partij weinig te duchten. En alle bezuinigingsellende die straks weer over ons wordt uitgestort, is natuurlijk ook de schuld van de vorige linkse regeringen en de EU, het IMF, de Wereldbank en de multinationals


Verder deze week:

- Al iets eerder gebeurd maar toch nog even: een voorstel van de LMP om de archieven van de voormalige communistische geheime dienst openbaar te maken zodat duidelijk wordt wie wel en wie niet met die dienst heeft samengewerkt, is door de kampioen van het anticommunisme, Fidesz, getorpedeerd. Niet verwonderlijk want dan zouden ook de beschuldigingen weer boven water komen dat tal van hoge Fidesz politici op die loonlijst stonden, zoals de staatspresident, drie ministers in het huidige kabinet, de kardinaal en een aantal bisschoppen, hoge zakenlieden die Fidesz van geld voorzien enz.

- Volgens Milla (Éen miljoen voor de persvrijheid), de organisatie achter de grote anti-regeringsdemonstraties van de afgelopen anderhalf jaar, is de Hongaarse belastingdienst een onderzoek gestart tegen de twee individuen die namens Milla geld inzamelen voor het financieren van die protesten. Daarbij schroomt de dienst niet om, hoewel het onderzoek over het jaar 2010 gaat, ook gegevens op te eisen over 2011 zoals wie precies hoeveel geld heeft overgemaakt, aldus Milla. Op 15 maart aanstaande, de nationale feestdag ter herdenking van de opstand tegen de Habsburgers in 1848, organiseert Milla opnieuw een demonstratie.

- Bij wet is de eed die advocaten moeten afleggen gewijzigd. In de nieuwe eed zweren Hongaarse advocaten net als vroeger dat ze zich aan de wet en de grondwet zullen houden, maar nu zweren ze ook dat ze de Hongaarse natie zullen dienen (hoe zit dat dan als ze bijvoorbeeld namens een client de staat aanklagen?) en wat uit de eed verdwenen is, is dat ze de informatie die ze in hun beroep te weten komen vertrouwelijk zullen behandelen.

- Er schijnt sprake van te zijn dat in het middelbaar onderwijs niet alleen militaire training een verplicht onderdeel wordt, maar dat er ook wordt gewerkt aan een curriculum waarbij de christelijke visie op de man-vrouw relatie, opvoeding, het belang van het huwelijk, en seksualiteit op scholen uiteen wordt gezet.

- De Hongaarse kardinaal Gyula Márfi,verdedigt Orbán  en hekelt de linksen, de ultraliberalen en vooral het internationale grootkapitaal dat in New York zetelt en tegen deze regering samenspant. Lees en huiver: http://pusztaranger.wordpress.com/